Hos Slotsholm kan vi formidle komplekse problemstillinger, så de bliver forståelige og nærværende for både borgere og beslutningstagere. Vi skriver artikler, pjecer, rapporter, nyhedsbreve og meget andet, der sætter den politiske dagsorden. Der gælder den simple regel for alt, hvad vi skriver, at det skal kunne læses af enhver samfundsinteresseret dansker.
Nedenfor kan du se et udpluk af de opgaver og kunder, vi har og har haft gennem årene. De dækker alt fra kommissioner til tænketanke over forskningsenheder, kommuner og fonde til styrelser og ministerier.

Kommunikation

2

Dagpengekommissionen

Dagpengekommissionen leverede i oktober 2015 med sin afrapportering et hidtil uset konkret indspark i dansk politik. Få dage efter var der indgået et bredt forlig i Folketinget. Slotsholms opgave var at rådgive samt vinkle og skrive slutrapporten.
2

Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser afrapporterede i starten af 2015 med en række anbefalinger til at højne undervisningens niveau på de vidergående uddannelser i Danmark. Vi bidrog til at opbygge, vinkle og skrive rapporterne.
2

PRODUKTIVITETSKOMMISSIONEN

Produktivitetskommissionen var et uafhængigt ekspertudvalg, der skulle undersøge årsagerne til, at produktivitetsudviklingen i Danmark er dårligere end i de lande, vi helst vil sammenligne os med. Kommissionen, der skulle komme med forslag til, hvordan udviklingen styrkes, afleverede sin slutrapport i foråret 2014

Slotsholm bistod kommissionen med kommunikation, og vi har bl.a. bidraget til debatpublikationen Det handler om velstand og velfærd.

2

NYT FRA ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED

Rockwool Fondens Forskningsenhed udgiver jævnligt et nyhedsbrev om resultaterne af sin forskning. Nyhedsbrevet har gennem tiden handlet om forskning inden for så forskellige områder som kriminalitet, sort arbejde, uddannelse, søvnvaner og overvægt.

Siden 2006 har vi bistået forskningsenheden med denne formidling af fondens forskningsresultater. Slotsholms opgave er i den forbindelse at omsætte resultaterne af fondens forskning til korte artikler, der er let tilgængelige for den samfunds­interesserede læser.

Se nyhedsbrevene her.

3

EN BEDRE LÆRERUDDANNELSE

Hvordan går det med den nye læreruddannelse fra 2006? Det spørgsmål skulle en følgegruppe svare på i rapporten Deregulering og internationalisering. Evaluering og anbefalinger om læreruddannelsen af 2006, som blev offentliggjort i januar 2012. Formålet var at gå uddannelsen efter i sømmene og komme med anbefalinger til justeringer.

Vi bidrog i slutfasen til at skabe et struktureret og overskueligt produkt – i en indbydende og farverig indpakning.

2

TASK FORCEN OM FREMTIDENS DAGTILBUD

Task Forcen om Fremtidens Dagtilbud, som var oprettet af Ministeriet for Børn og Undervisning, havde til opgave at finde og udbrede kendskabet til de gode og innovative kommuner og dagtilbud i Danmark. Vores opgave bestod i gennemskrivning og layout af dele af Task Forcens afrapportering.
2

SKOLENS REJSEHOLD

I foråret 2010 gennemførte et rejsehold af folkeskolekyndige med SFI-direktør Jørgen Søndergaard i spidsen et 360-graders eftersyn af folkeskolen. Eftersynet var bestilt af regeringens Vækstforum under Statsministeriet.

Vi bidrog til at skrive rejseholdets anbefalinger og til at udarbejde præsentationsmaterialet til regeringens Vækstforum. Opgaven var at hjælpe kommissionen med at skarpvinkle budskaberne, så de fik den rette placering i den offentlige og politiske debat.

Ved siden af varetog vi den daglige pressehåndtering ved at tage os af journalisthenvendelser og aktivt salg af egne historier. Endelig stod vi for design og layout af de færdige rapporter.

2

RAPPORT FRA FØLGEGRUPPEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser nedsatte i 2011 Følgegruppen for pædagoguddannelsen. Følgegruppen færdiggjorde i foråret 2012 sit anbefalingsarbejde til styrkelse af uddannelsen. Vi stod for gennemskrivning af rapportteksten, udarbejdelse af et kort sammendrag samt grafisk design af pdf.
3

MERE FREMMEDSPROG I UDDANNELSERNE

Bedre beherskelse af engelsk for alle. Dansk plus to fremmedsprog for alle. Og bedre sammenhæng på langs og på tværs i uddannelsessystemet. Det var nogle af de 42 anbefalinger, som en arbejdsgruppe – nedsat af videnskabsministeren og undervisningsministeren – gav til, hvordan man fremover kan satse på fremmedsprog i uddannelsessystemet.

Vi bidrog til at gennemskrive arbejdsgruppens analyse og anbefalinger. Desuden stod vi for design, layout og tryk af den endelige rapport Sprog er nøglen til verden, som blev offentliggjort i juni 2011.

3

FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

Hvordan kan balancen mellem familie- og arbejdsliv fremmes? Regeringen nedsatte i 2006 en Familie- og Arbejdslivskommission for at få svar på det spørgsmål. Kommissionen, der bestod af eksperter i familie- og arbejdsmarkedsforhold, offentliggjorde i maj 2007 sine anbefalinger i rapporten Chance for balance – et fælles ansvar. Vi hjalp kommissionen med at kommunikere resultater og anbefalinger. Og med at vinkle anbefalingerne, så de spillede ind i den aktuelle politiske virkelighed. Og vi bidrog til at skabe den sammenhængende fortælling om familie- og arbejdsliv i dagens Danmark på basis af et fragmenteret vidensgrundlag fra mange forskellige datakilder.
3

ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONEN

Foreslå arbejdsmarkedsreformer, der giver mindst 14 mia. kroner ekstra i de offentlige kasser! Vel at mærke 14 mia. kroner om året. Ud i al fremtid. Sådan lød den korte version af den opgave, som regeringen i december 2007 bad Arbejdsmarkedskommissionen om at løse.

Vi bidrog både til den rapport, som kommissionen udgav i 2008 og til slutrapporten fra 2009. Det primære fokus i arbejdet var – via vinkling, grafiske elementer og gennemskrivning – at oversætte økonomtunge statsfinansielle problemstillinger til tekst, der var vedkommende for den brede offentlighed.

2

ARTIKLER OM PENSION, INVESTERING OG SAMFUND

ATP's nyhedsbrev Faktum handler om pension, investering og samfund. Nyhedsbrevet er skarpt vinklet med én og kun én artikel i hvert nummer, der udkommer månedligt. Faktum omhandler udover pension også sikring af lønmodtagere mod konkurs, erstatninger til personer, der er blevet syge af deres arbejde, og refusion til arbejdsgivere, der ansætter lærlinge. Vi deltager i redaktionsmøder, skaber vinkler på baggrund af tal fra ATP, interviewer eksperter til citat i nyhedsbrevet og formulerer teksten. Slotsholm har arbejdet med nyhedsbrevet siden dets første udgivelse i efteråret 2003. Faktum høster hver måned redaktionel omtale i danske medier.
3

VELFÆRDSKOMMISSIONEN

Velfærdskommissionen, der blev nedsat i 2003, havde til opgave at give bud på, hvordan vi fremtidssikrer det danske velfærdssamfund.

På baggrund af omfattende analyser af blandt andet demografi, arbejdsmarked og offentlige finanser kom kommissionen med 43 konkrete forslag til ændring af velfærdssamfundet.

Vi hjalp kommissionen med at omforme forskning, viden og resultater til tekst og budskaber, så de fremstod klare for offentligheden. På den måde bidrog vi både til kommissionens debatoplæg Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv (2004), og til anbefalingsrapporten  Fremtidens velfærd – vores valg (2005).