Vi underviser i skriftlig kommunikation, politisk indflydelse og taleskrivning. Vi har mange års erfaring fra undervisning i ministerier, styrelser og større organisationer. Alle vores kurser fokuserer på konkrete redskaber og målrettes den enkelte kundes sprog, verden og problemstillinger.

Kurser

3

Skab skarpe beslutningsoplæg

Kurset benytter sig af en metode – Slotsholmmetoden – som er et egentligt regelsæt for produktionen af notater. Metoden giver din organisation et sprog for, hvordan man arbejder med at forbedre den skriftlige kommunikation – altså for det, der mange steder er kerneopgaven. Den indeholder redskaber til præcis opbygning af notater og anviser en arbejdsgang, der kan reducere antallet af gange, et notat må løbe tilbage til den skrivende. Kurset varer typisk én eller to dage.
2

FÅ INDFLYDELSE

Hvordan får man optimal politisk indflydelse som organisation eller virksomhed? Det hjælper kurset Få indflydelse med at afklare. Kurset er rettet mod ledere og politiske konsulenter i organisationer og private virksomheder. Via redskaber og en række cases fokuserer vi på, hvad der skal til for at få maksimal indflydelse. Kurset varer typisk én eller to dage.
2

SKRIV TALER, DER DUER

Er jeres taler gode nok? Vores talekursus er rettet mod akademiske medarbejdere i den offentlige sektor og organisationer. Deltagerne stifter bekendtskab med grundlæggende retoriske fif og får træning i at bruge dem. Kurset varer typisk én dag.
2

KUNDER

Vi har holdt kurser hos bl.a.: Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Kulturministeriet, Justitsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Forsvarsministeriet, Danske Regioner, Moderniseringsstyrelsen, Naturerhvervstyrelsen, SKAT, Københavns Kommune, Region Midtjylland, Danske Revisorer, ATP, DR, Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund (HK), Landsorganisationen i Danmark (LO), Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Danske Fysioterapeuter m.fl.