Slotsholm rådgiver offentlige og private kunder på ledelsesniveau om interessevaretagelse og håndtering af problemsager, som skal fremstå i det bedst mulige lys i pressen.

Rådgivning

2

HÅNDTERING AF PROBLEMSAGER

Måske er det et problem i lovgivningen, pressen på spil, eller Rigsrevisionen i gang. Vi rådgiver ledelser i ministerier, organisationer og virksomheder om håndteringen af problemsager. Vi ser på sagen udefra, vurderer substansen og bidrager med råd – fx om håndtering af pressen, Folketinget eller andre i offentligheden. Og vi kommer med forslag til analyser, der kan oplyse sagen yderligere og få den til at lande. Nogle sager kan – med den rette håndtering – forsvinde, mens det i forhold til andre drejer sig om at minimere skaderne. I den type sager er kundeforhold fortrolige.
2

INTERESSEVARETAGELSE

Enhver sag kan ses fra flere sider og fremstå i mange slags lys. Hvilket lys, der stråler kraftigst i det offentlige rum, afhænger ofte af, hvordan den enkelte interessent håndterer sagen og arbejder med den. Vi bidrager til og rådgiver om at skære sager til, så de fremstår på den ønskede måde i offentligheden eller over for en beslutningstager. I den type sager – hvor kundelisten tæller både institutioner, virksomheder og organisationer – er kundeforhold fortrolige.