Slotsholm

SLOTSHOLM

Slotsholm er et konsulentfirma med speciale i politisk rådgivning og kommunikation. Vi kender Christiansborg, den offentlige sektor og medieverdenen i dybden. Det er udgangspunktet for alt, hvad vi laver.

Tal er for alvor

Der findes argumenter, som baserer sig på tal, sikker viden og dokumenterede sammenhænge. Og andre, der bygger på holdninger, tro og ønsketænkning. De første er bedre end de sidste.

Viden frem for holdning

Der findes argumenter, som baserer sig på tal, sikker viden og dokumenterede sammenhænge. Og andre, der bygger på holdninger, tro og ønsketænkning. De første er bedre end de sidste.

Dansk fremfor konsulentswahili

Winning mindset, lærende organisation, ledelsesbaseret coaching, out-of-the-box konceptudvikling, dynamisk optimering og proaktiv performance er klassiske konsulentord. Vi ved ikke, hvad de betyder. Og vi ønsker heller ikke at vide det.

2D

Rådgivning

Enhver sag kan ses fra flere sider og fremstå i mange slags lys. Hvilket lys, der stråler kraftigst i det offentlige rum, afhænger ofte af, hvordan den enkelte interessent håndterer sagen og arbejder med den. Vi bidrager til og rådgiver om at skære sager til, så de fremstår på den ønskede måde i offentligheden eller over for en beslutningstager.

I den type sager – hvor kundelisten tæller både institutioner, virksomheder og organisationer – er kundeforhold fortrolige.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kommunikation

Hos Slotsholm kan vi formidle komplekse problemstillinger, så de bliver forståelige og nærværende for både borgere og beslutningstagere. Vi skriver artikler, pjecer, rapporter, nyhedsbreve og meget andet, der sætter den politiske dagsorden. Der gælder den simple regel for alt, hvad vi skriver, at det skal kunne læses af enhver samfundsinteresseret dansker.
De opgaver og kunder, vi har og har haft gennem årene dækker alt fra kommissioner til tænketanke over forskningsenheder, kommuner og fonde til styrelser og ministerier.

Slotsholmmetoden

SLOTSHOLMMETODEN® er en samlet pakke af regler for effektiv produktion af notater. Tilsammen giver reglerne løsninger på en lang række problemstillinger, der til alle tider har rejst sig i notatproducerende enheder. Metoden er udviklet gennem mange års rådgivning af store offentlige og private virksomheder og organisationer af Hans Jørgen Nielsen. Den indeholder ingen smarte kommunikationstricks, men handler om at give faste rammer for en stringent logisk arbejdsform – for både bestiller og den skrivende. 

Læs mere på slotsholmmetoden.dk

2Dx
Slotsholm

Krisehåndtering

Måske er det et problem i lovgivningen, måske er pressen på spil, eller måske er Rigsrevisionen i gang med en undersøgelse, hvor jeres navn nævnes. Vi rådgiver ledelser i ministerier, organisationer og virksomheder om håndteringen af problemsager. Vi ser på sagen udefra, vurderer substansen og bidrager med råd – fx om håndtering af pressen, Folketinget eller andre i offentligheden. Og vi kommer med forslag til analyser, der kan oplyse sagen yderligere og få den til at lande. Nogle sager kan – med den rette håndtering – forsvinde, mens det i forhold til andre drejer sig om at minimere skaderne.

 • Ejer

  Ejer

  Testimonial content

  Hans Jørgen Nielsen
  Ejer
  X-corporation
 • Ejer

  Ejer

  Testimonial content

  Louise Østergaard
  Sekretariatsleder