Sådan arbejder vi i Slotsholm

Slotsholm ApS er et konsulenthus med speciale i politisk rådgivning og kommunikation.
Vi kender Christiansborg, den offentlige sektor og medieverdenen i dybden.
Det er udgangspunktet for alt, hvad vi laver.

Tal er for alvor

Det er enkelt at skabe hårdtslående resultater, hvis man tør stole på en spinkel analyse med få tal. Det gør vi ikke. Vi tager tal alvorligt. Hos os hviler resultater altid på tal, der kan bære det.

Dansk fremfor konsulentsprog

Winningmindset, lærende organisation, ledelsesbaseret coaching, dynamisk optimering og proaktiv performance er klassiske konsulentord. Vi ved ikke, hvad de betyder. Og vi ønsker heller ikke at vide det.

Viden frem for holdning

Der findes argumenter, som baserer sig på tal, sikker viden og dokumenterede sammenhænge. Og andre, der bygger på holdninger, tro og ønsketænkning. De første er bedre end de sidste.

Kurser i skarpe beslutningsoplæg

Slotsholmmetoden® er en samlet pakke af regler for effektiv produktion af dokumenter. Tilsammen giver reglerne løsninger på en lang række problemstillinger, der til alle tider har rejst sig i dokumentproducerende enheder.

Metoden er udviklet gennem mange års rådgivning af store offentlige og private virksomheder og organisationer. Den indeholder ingen smarte kommunikationstricks, men handler om at give faste rammer for en stringent logisk arbejdsform – for både bestiller og den skrivende. Med metoden kan den, der skal forholde sig til mange dokumenter, straks (!) orientere sig og prioritere.Læs mere på www.slotsholmmetoden.dk.

Brug et minut på at forstå Slotsholmmetoden®

Kommunikation

Hos Slotsholm ApS kan vi formidle komplekse problemstillinger, så de bliver forståelige og nærværende for både borgere og beslutningstagere. Vi skriver artikler, pjecer, rapporter, nyhedsbreve og meget andet, der sætter den politiske dagsorden. Der gælder den simple regel for alt, hvad vi skriver, at det skal kunne læses af enhver samfundsinteresseret dansker.Vi har helt fra start samarbejdet med både offentlige og private organisationer. De dækker alt fra kommissioner til tænketanke over forskningsenheder, kommuner og fonde til styrelser og ministerier.

Rådgivning

Enhver sag kan ses fra flere sider og fremstå i mange slags lys. Hvilket lys, der stråler kraftigst i det offentlige rum, afhænger ofte af, hvordan den enkelte interessent håndterer sagen og arbejder med den. Vi bidrager til og rådgiver om at skære sager til, så de fremstår på den ønskede måde i offentligheden eller over for en beslutningstager.

Kontakt

Hans Jørgen Nielsen

Direktør og stifter

40 72 45 74 / hjn@slotsholm.dk 

Louise Østergaard

Sekretariatsleder 

33 32 33 99 / lmo@slotsholm.dk